แฉ! คลิปเสียง ใคร? ไม่ปลื้มรายชื่อ “ว่าที่กสทช.” (ชมคลิป)


วันนี้ (20 เมษายน 2561) ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเสียงข้างมาก 118 คะแนน ต่อ 25 ไม่เลือกรายชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอมาให้ สนช. โดยมีสมาชิก สนช. งดออกเสียงจำนวน 20 คน เมื่อวันที่ 19 เมษายนที่ผ่านมา

โดยผู้ผ่านการสรรหาที่จะเป็นว่าที่ กสทช. รอบสุดท้ายแต่ละด้านผ่านเข้ามา 2 คนจะคัดเหลือเพียง 1 คน ได้แก่

  1. ด้านกิจการกระจายเสียง ได้แก่ พ.อ.กฤษฎา เทอดพงษ์ และนายธนกร ศรีสุขใส
  2. ด้านกิจการโทรทัศน์ ได้แก่ นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ และ พล.อ.มังกร โกสินทรเสนีย์
  3. ด้านกิจการโทรคมนาคม ได้แก่ นายอธิคม ฤกษบุตร และนายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ
  4. ด้านวิศวกรรม ได้แก่ พล.อ.ต.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ และ พ.อ.อนุรัตน์ อินกัน
  5. ด้านกฎหมาย ได้แก่ นายมนูภาน ยศธแสนย์ และ นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร
  6. ด้านเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ ผศ.ภักดี มะนะเวศ และ นายณรงค์ เขียดเดช
  7. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (ส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน) ได้แก่ นพ.สุริยเดว ทรีปาตี และนายวรรณชัย สุวรรณกาญจน์ในการลงมติใช้วิธีประชุมลับกว่า 3 ชั่วโมง จากนั้น นายสมชาย แสวงการ สมาชิก สนช. และเลขานุการวิปสนช. กล่าวภายหลังลงมติว่า คณะกรรมาธิการสามัญซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่จะได้รับเลือกเป็นกรรมการกสทช. พบว่ามีปัญหาด้านคุณสมบัติและความประพฤติ  8 คน อาจขัดกับมาตรา 7 ของ พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ลักษณะต้องห้ามว่ากสทช.ต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา พนักงาน ผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลอื่นใดบรรดาที่ประกอบธุรกิจ ด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์หรือกิจการโทรคมนาคม ในระยะเวลา 1 ปีก่อนได้รับการคัดเลือก เมื่อพบว่ามีบุคคลที่คุณสมบัติไม่ครบและมีลักษณะต้องห้าม จึงมีประเด็นว่าบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาเสนอมานั้นมีจำนวน 2 เท่าตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ ซึ่งถ้า สนช. ลงมติเลือกไปอาจมีปัญหาในทางกฎหมายได้ จึงขอให้ สนช. ลงมติเพื่อไม่เลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ เพื่อให้คณะกรรมการสรรหากลับไปแก้ไขข้อบกพร่อง ซึงเป็นไปตามมาตรา 17 วรรคสองของกฎหมายที่กำหนดไว้ว่าถ้า สนช. ไม่สามารถเลือก กสทช. ได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับบัญชีรายชื่อให้คณะกรรมการดำเนินการสรรหาเพิ่มเติมต่อไปทั้งนี้ หลังจากมีมติคว่ำกระดานการเลือก กสทช.แล้ว มีการปล่อยคลิปผ่านสื่อ ในคำสนทนาอ้างถึงสาเหตุ ทำไมถึงลงมติรายชื่อไม่ผ่านการคัดเลือกผู้ผ่านการสรรหารอบสุดท้ายทั้งหมด

 คลิปเสียงดังกล่าว เชื่อว่าหลุดมาจากการประชุมลับของสนช. โดยมีวาระสำคัญคือ การพิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ตามที่คณะกรรมการสรรหา กสทช. ได้คัดเลือกเหลือ 14 คน ใน 7 ด้าน และส่งให้ สนช.พิจารณาคัดเลือกให้เหลือ 7 คนสุดท้าย
โดยมีสมาชิกอ้างว่า ได้รับการประสานจากผู้มีอำนาจคนนึ่ง ว่าไม่พอใจผู้ได้รับการเสนอชื่อ กสทช. ทั้ง 14 ราย และต้องการยกเลิกทั้งหมด ก่อนจะมีเสียงบุคคลหนึ่งพูดขึ้นว่าดูจากรายชื่อแล้วเหมือนพวกมาเฟีย และมีผลประโยชน์ทับซ้อน

เครดิต : Springnews

สุโสมณี พานทอง คือ 34 และเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมครอบครัว เธอจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี 2554 เธอเป็นเจ้าของและดำเนินงานด้านการปฏิบัติของเธอเองและช่วยเหลือชาวบ้านในชุมชนบ้านเกิดของเธอ เธอแต่งงานโดยไม่มีลูก แต่สนุกกับการใช้เวลาให้กับเมืองของเธอในฐานะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Food Blog Theme by OlympusThemes.