ม.ราชภัฎเชียงราย แจงยกเลิก22หลักสูตรไร้มาตรฐานแล้ว ชี้สกอ.อ้างอิงข้อมูลเก่า


ม.ราชภัฎเชียงราย แจงยกเลิก22หลักสูตรไร้มาตรฐานแล้ว ชี้สกอ.อ้างอิงข้อมูลเก่า


วันที่ 18 ม.ค.61 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เปิดเผยถึงกรณีคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือ สกอ.เปิดรายชื่อหลักสูตรที่ไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรจากผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA)

ซึ่งหนึ่งในนั้นมีหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายถึง 22 หลักสูตรว่า เป็นข้อมูลเก่าที่มีการประเมินในปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 แล้ว ซึ่งไม่ผ่านการประเมินในประเด็นองค์ประกอบที่ 1 ว่าด้วยเรื่องจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเท่านั้น ที่จะต้องมีจำนวนและคุณวุฒิที่กำหนดไว้ แต่องค์ประกอบอื่นๆนั้นมีผลในระดับที่ดีถึงดีมาก
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย กล่าวว่าทันทีที่ทางมหาวิทยาลัยทราบผลการประเมินก็ได้มีการดำเนินการแก้ไข โดยงดรับนักศึกษาเข้าเรียนทุกหลักสูตร พร้อมดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรที่มีความพร้อมให้เข้าตามเกณฑ์มาตรฐาน ตลอดจนจัดทำแผนการดูแลนักศึกษาที่คงค้างในระบบจนสำเร็จการศึกษา ซึ่งปัจจุบันทั้ง 22 หลักสูตรที่ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับบัณฑิตศึกษาและสายสังคมศาสตร์ ในระดับปริญาโท ปริญญาเอก ไม่มีเปิดการสอนแล้ว แต่มีการปรับปรุงเป็นหลักสูตรปี 2559 -ปี 2560 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และอยู่ระหว่างรอสกอ.รับทราบ 8 หลักสูตร โดยสกอ.

รับทราบคืนมาแล้ว 2 หลักสูตร อยู่ระหว่างรออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย 1 หลักสูตร รอเสนอที่ประชุมคณะบดีและสภาวิชาการ 4 หลักสูตร อยู่ในขั้นตอนการปิดหลักสูตร 3 หลักสูตร ที่เหลือเป็นหลักสูตรที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงระดับสาขาวิชา
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย กล่าวด้วยว่าปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยมีเปิดสอนอยู่ประมาณ 72 หลักสูตร ซึ่งจากการปิดหลักสูตรทั้ง 22 หลักสูตรนั้นไม่ส่งผลกระทบใดๆ นักศึกษาที่จบไปแล้วมีศักดิ์และสิทธิ์ในปริญญาทุกประการ ได้รับการรับรองจาก กพ.และ ได้รับการการันตีจาก สกอ.

โดยหลักสูตรที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอนจะได้รับการเห็นชอบจาก สกอ.เท่านั้นถึงจะเปิดสอนได้ ส่วนนักศึกษาที่อยู่คาบเกี่ยวระหว่าการปิดและปรับปรุงหลักสูตรก็จะมีการจัดทีมคณะกรรมการทำงานกำกับติดตามในเรื่องนี้อย่างเป็นระบบ ซึ่งใช้อาจารย์จากหลายคณะและใช้ผู้บริหารจากสาขาต่างๆเข้าไปกำกับบริหารด้านวิชาการให้ ตามมาตรฐานวิชาชีพที่เรียน เมื่อจบแล้วมีคุณภาพและได้รับการรับรองจาก กพ.แน่นอน

สุโสมณี พานทอง คือ 34 และเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมครอบครัว เธอจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี 2554 เธอเป็นเจ้าของและดำเนินงานด้านการปฏิบัติของเธอเองและช่วยเหลือชาวบ้านในชุมชนบ้านเกิดของเธอ เธอแต่งงานโดยไม่มีลูก แต่สนุกกับการใช้เวลาให้กับเมืองของเธอในฐานะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Food Blog Theme by OlympusThemes.