นายกฯ หนุน “แม่ฮ่องสอน” ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

นายกฯเป็นประธานประชุมยุทธศาสตร์การพัฒนาแม่ฮ่องสอน ขอให้ภาคเอกชนเชื่อมั่นต่อการทำงานของรัฐบาล มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อเสนอไปพิจารณากลั่นกรอง เน้นย้ำเรื่องส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

 -17 ม.ค.61- เวลา 13.10 น. ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมยุทธศาสตร์การพัฒนาแม่ฮ่องสอน โดยมีรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เสนอแนวทางการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อแก้ปัญหาผู้มีรายได้น้อย ลดความเหลื่อมล้ำ แบ่งเป็น 2 ด้าน ดังนี้ ด้านการพัฒนาเชิงนโยบาย ประกอบด้วย 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2. การส่งเสริมการเกษตร 3. การส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ 4. การพิจารณา Border Pass เพื่อการท่องเที่ยวข้ามแดน และ ด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่ ประกอบด้วย 1. การแก้ไขปัญหาความยากจน 2. การลดความเหลื่อมล้ำ 3. การพัฒนาประสิทธิภาพการเข้าถึงการบริหารภาครัฐ
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อเสนอแนวทางการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปพิจารณากลั่นกรองถึงความเป็นไปได้ต่อไป พร้อมทั้งให้รวบรวมประเด็นนำเสนอให้ชัดเจนว่าข้อเสนอส่วนไหนสามารถทำได้ ข้อเสนอส่วนไหนไม่สามารถทำได้ อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมกล่าวยืนยันว่า รัฐบาลจะไม่ทิ้งข้อเสนอทุกข้อ ขอให้ภาคเอกชนเชื่อมั่นต่อการทำงานของรัฐบาล และขอให้บุคลากรของรัฐทุกระดับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน เน้นการทำงานอย่างมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด “ไทยนิยมยั่งยืน” ซึ่งจะเป็นการทำงานร่วมกัน โดยต้องหาจุดร่วมกันให้ได้ เพื่อให้ทุกคนก้าวเดินไปพร้อมกัน ร่วมกันเดินหน้า แก้ไขปัญหาของประเทศร่วมกัน ให้ประเทศเดินหน้าต่อไปข้างหน้า

สำหรับข้อเสนอเรื่องการศึกษาศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพน้ำพุร้อนธรรมชาติในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 6 แห่ง นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้จังหวัดร่วมกับภาคเอกชนสร้างความแตกต่างของน้ำพุร้อนแต่ละจุด เพื่อสร้างจุดขาย และนำมาเชื่อมต่อให้เชื่อมโยงเป็นเรื่องราวบอกเล่าดึงดูดนักท่องเที่ยว พร้อมกับเน้นย้ำเรื่องส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยใช้พื้นที่การเกษตรจำนวนน้อยให้เกิดมูลค่าจำนวนมาก 

ในส่วนของข้อเสนอเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ การพัฒนาโครงข่ายทางอากาศ ซึ่งทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ขอสนับสนุนให้มีเส้นทางบินตรงกรุงเทพฯ – แม่ฮ่องสอน ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ชี้แจงว่า เพื่อความคุ้มค่าของการลงทุนและความต้องการใช้บริการไม่สามารถเปิดบริการบินตรงได้ แต่ได้หารือกับสายการบิน  โดยก่อนเมษายนนี้จะมีสายการบินนกแอร์เปิดให้บริการเส้นทางการบินเชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอนเพิ่มขึ้นอีก เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้ใช้บริการ ซึ่งจะเปิดให้บริการ 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ และในส่วนของสนามบินอำเภอปาย จะเปิดสนามบินให้บริการโดยตอนนี้ได้อนุมัติใบอนุญาตสายการบินแบบ RPM ซึ่งเป็นเครื่องบินขนาดเล็ก เส้นทางการบินจากเชียงใหม่ – ปาย แล้ว ส่วนข้อเสนอการขนส่งระบบโครงข่ายรางนั้น ต้องกลับไปศึกษาความเป็นไปได้โดยต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าเป็นหลัก

สำหรับข้อเสนอด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชี้แจงว่า ข้อเสนอของทางจังหวัดที่ขอรับการสนับสนุนสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยม่วงก๋อนอำเภอปาย เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคจะสามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณ 2562 ในส่วนข้อเสนอให้พิจารณา Border Pass เพื่อการท่องเที่ยวข้ามแดน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรับไปพิจารณาหารือกับฝ่ายความมั่นคงรวมถึงชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน

จากนั้น นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางต่อไปยังชุมชนคุณธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านผาบ่อง ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ชุมชนคุณธรรมต่อไป

สุโสมณี พานทอง คือ 34 และเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมครอบครัว เธอจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี 2554 เธอเป็นเจ้าของและดำเนินงานด้านการปฏิบัติของเธอเองและช่วยเหลือชาวบ้านในชุมชนบ้านเกิดของเธอ เธอแต่งงานโดยไม่มีลูก แต่สนุกกับการใช้เวลาให้กับเมืองของเธอในฐานะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *