รวมสถานที่ทั่วไทย จัดสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่


รวมสถานที่ทั่วไทย จัดสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่


วันที่ 30 ธันวาคม 2560 โดยพุทธมณฑล จ.นครปฐม เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรม ร่วมกับวัดนำร่องอีก 11 วัด ในเขตกรุงเทพฯ ได้แก่ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม วัดเทพศิรินทราวาส วัดพิชยญาติการาม วัดประยุรวงศาวาส วัดสามพระยา วัดยานนาวา วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก วัดคลองเตยใน วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ และ วัดสระเกศ ซึ่งประชาชนสามารถเข้าร่วมพิธีได้ 3 ช่วงเวลา คือ 18.00-20.00 น. พิธีเจริญจิตตภาวนา เวลา 20.30-22.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เวลา 22.30-01.00 น. พิธีมงคลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่”

ด้านลานคนเมือง เวลา 22.00 น. เริ่มพิธีสวดมนต์ข้ามปี โดย ศ.ดร.พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสฯ เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต และ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม.เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ได้จัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์ จำนวน 5,000 เล่ม สำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดินทางมาเข้าร่วมพิธีฯ

สำหรับในต่างจังหวัดได้แก่

1. ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2561 ในช่วงเช้าของวันที่ 1 มกราคม 2561 ด้านหน้าวิหารพระมงคลบพิตร และวัดพนัญเชิงวรวิหาร จัดสถานที่ให้ประชาชนทั่วไปได้ใส่บาตรทำบุญวันขึ้นปีใหม่

2. สวดมนต์ข้ามปี 31 ธันวาคม 2560 วัดเจษฎาราม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร สวดมนต์ข้ามปีสวดนพเคราะห์ เริ่มเวลา 20.00-24.00 น. เจริญจิตภาวนาและเจริญพระพุทธมนต์

3. สวดมนต์ข้ามปี 31 ธันวาคม 2560 – 1 มกราคม 2561 วัดหลังศาล วัดท่าเรือ วัดพระใหญ่ วัดม่าหนิก วัดวิชิตสังฆาราม วัดเก็ตโฮ่ สวนสาธารณะลานกีฬา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

4. งานสวดมนต์ข้ามปีบูชาพระบรมธาตุบุญให้ทานไฟเมืองนคร 31 ธันวาคม 2560 – 1 มกราคม 2561 วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช สวดมนต์เจริญจิตภาวนา ฟังธรรมเทศนาจุดเทียนเดินสมาธิรอบองค์พระบรมธาตุ สวดมนต์ข้ามปีรับพรปีใหม่ วิ่งข้ามปี การทำบุญให้ทานไฟ ถวายความอบอุ่นแด่พระภิกษุสงฆ์การทำขนมถวายพระเป็นขนมพื้นบ้าน เช่น ขนมเบื้อง ขนมครก ฯลฯ ตักบาตรปีใหม่5. สวดมนต์ข้ามปี “ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พ.ศ. 2560”
31 ธันวาคม 2560 – 1 มกราคม 2561 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) จ.พิษณุโลก เจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี เพื่อเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ 2561

6. สวดมนต์ข้ามปี “ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ และวิถีธรรม 4 ศาสนา 2560” 31 ธันวาคม 2560 – 1 มกราคม 2561 วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี พร้อมทั้งร่วมพิธีปล่อยโคมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับโครงการ “ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ และวิถีธรรม 4 ศาสนา พ.ศ.2560”

7. งานประเพณีตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า วัดสูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ 30 ธันวาคม 2560 – 1 มกราคม 2561 การทำบุญตักบาตร พิธี“บวงสรวงเทพยดารักษาธัมม์” หน้ามณฑปเจดีย์ ครูบามหาเถร ขบวนแห่ประเพณีตากธัมม์ ตานข้าวใหม่หิงไฟพระเจ้า ตานธัมม์วันเกิด เวียนธัมม์ อธิษฐานจิต 3 หอ ตักบาตรคัมภีร์ หลวงปู่ครูบามหาเถร ปีจอ พิธีหิงไฟพระเจ้าและตากธัมม์

8. ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ วัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวง อ.เมือง จ.แพร่ 31 ธันวาคม 2560 – 2 มกราคม 2561 การแสดงพระธรรมเทศนา การเจริญพระพุทธมนต์ 12 ตำนาน ทำตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีสวดบูชาเทวดานพเคราะห์

9. สวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อ.เมือง จ.แพร่ 31 ธันวาคม 2560 การแสดงพระธรรมเทศนา พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เจริญชัยมงคลคาถา เจริญจิตภาวนา

10. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาโพธิวงศาจาริยาราม
(พุทธอุทยานดอยผาสวรรค์เฉลิมพระเกียรติ ร.9 พระธาตุอินทร์แขวน) 31 ธันวาคม 2560 – 1 มกราคม 2561 ฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก พิธีเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี ทำวัตรสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม พิธีบรรจุหัวใจรูปปั้นพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมหาโพธิวงศาจารย์ (สุจี กตสารมหาเถระ) ทำบุญตักบาตรปีใหม่11. พิธีสวดมนต์ข้ามปีฮับโจกฮับจัยปี๋ใหม่ มณฑลพิธีลานศรีมหาโพธิ์ วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง จ.น่าน 31 ธันวาคม 2560 – 1 มกราคม 2561 พิธีสืบชาตาหลวง ชมลานวัฒนธรรมและซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน ฟังพระธรรมเทศนา พิธีสวดเบิก พิธีเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี โดย 29 พระครูบา พิธีไถ่โค – กระบือ พิธีทำบุญตักบาตร

12. ประเพณีล่องเรือลอดโบสถ์ วัดห้วยน้ำโจน อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 30 – 31 ธันวาคม 2560 ลอดทะลุช่องอุโมงค์ใต้อุโบสถยาว 100 เมตร ซึ่งด้านในปูกระเบื้อง และติดไฟส่องสว่างไว้เป็นอย่างดี พิธีล่องเรือท้าบุญสะเดาะเคราะห์

13. สวดมนต์ข้ามปี สืบสานวิถีถิ่นวิถีไทย วัดสุทธจินดา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 31 ธันวาคม 2560

14. งานนมัสการพระธาตุเชิงชุม ประจำปี 2561 วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จ.สกลนคร 26 ธันวาคม 2560 – 1 มกราคม 2561 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร นมัสการหลวงพ่อองค์แสน ที่เชื่อกันว่าให้พรในด้านโชคลาภ มีเงินทองนับหมื่นนับแสน มีความมั่งมีศรีสุขในชีวิต ร่วมพิธีสรงน้ำองค์พระธาตุ ชมการแสดงแสงเสียงตำนานความเชื่อพื้นเมืองอันตระการตา และร่วมแห่โคมไฟบูชาองค์พระธาตุในช่วงกลางคืน (วันขึ้น 9 ค่ำ ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่)

เครดิต : Springnews

สุโสมณี พานทอง คือ 34 และเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมครอบครัว เธอจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี 2554 เธอเป็นเจ้าของและดำเนินงานด้านการปฏิบัติของเธอเองและช่วยเหลือชาวบ้านในชุมชนบ้านเกิดของเธอ เธอแต่งงานโดยไม่มีลูก แต่สนุกกับการใช้เวลาให้กับเมืองของเธอในฐานะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Food Blog Theme by OlympusThemes.