กอ.รมน.สั่งเข้มทั่วประเทศ ตรวจสอบแหล่งมลพิษจากสถานประกอบการ

วันนี้( 18 ก.ค. 61 ) พล.ต. พีรวัชฌ์  แสงทอง โฆษก กอ.รมน. ได้เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้(17 ก.ค.61) เวลา 13.30 น. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.) ได้มีการประชุมหน่วยขึ้นตรง กอ.รมน. ครั้งที่ 7/2561 วาระพิเศษ โดย พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์  เสนาธิการทหารบก ในฐานะ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธาน ซึ่งในครั้งนี้ได้ให้ รอง ผอ.รมน.จังหวัด(ฝ่ายทหาร) ทั้ง 77 จังหวัด เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงและมอบแนวทางในการปฏิบัติงาน  โดยมีสาระสำคัญให้ทราบดังนี้ 

จากปัญหาสภาวะแวดล้อมเป็นพิษอันเนื่องมาจาก ฟาร์มเลี้ยงหมู , ฟาร์มเลี้ยงไก่ , โรงงานคัดแยกขยะอิเลคทรอนิคส์ , โรงงานรีไซเคิลพลาสติค และ โรงงานกำจัดขยะคัดแยกขยะ ซึ่งในห้วงเวลาที่ผ่านมา กอ.รมน. ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่า สถานประกอบการเหล่านี้ได้ปล่อยน้ำเสียโดยไม่ผ่านการบำบัดลงในพื้นที่เกษตร , ลำรางสาธารณะ , สระเก็บน้ำสาธารณะ , มีการลักลอบนำขยะมีพิษไปทิ้งหรือฝังกลบอย่างไม่ถูกวิธี และมีฝุ่นละอองจากโรงงาน ซึ่งปัญหาทั้งหมดได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น พื้นที่ทำการเกษตรของราษฎรเสียหาย , แหล่งน้ำถูกทำลายและเน่าเสีย , เป็นแหล่งระบาดของเชื้อโรค , มีสารเคมีตกค้างที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต และทำลายระบบนิเวศน์

เลขาธิการ กอ.รมน. จึงได้สั่งการให้ กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด ได้ติดตามและการแก้ไขปัญหาตามนโยบายของรัฐบาล ด้วยการประสานงานและบูรณาการกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจสอบรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ และในกรณีที่มีปัญหาให้เข้าไปช่วยเหลือ ขับเคลื่อนการแก้ไขให้มีการประกอบการอย่างถูกต้องตามระเบียบและข้อบัญญัติของกฎหมายทุกประการ เพื่อเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

ด้านการจัดระเบียบสังคม ได้ให้ กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด ได้บูรณาการกับทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในรูปแบบประชารัฐ เพื่อสร้างสังคมคุณภาพ ได้แก่ การแก้ไขปัญหายาเสพติด , การกำกับดูแลรถโดยสารสาธารณะให้ปฏิบัติตามกฎหมาย , การจัดระเบียบชายหาด , การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทุกกรณี

นอกจากนี้ เลขาธิการ กอ.รมน. ได้เน้นย้ำให้ กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด ได้ยึดถือคำสั่งและนโยบายของ ผอ.รมน. ที่ให้เจ้าหน้าที่สำรวจสภาพแวดล้อมในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ในการแก้ไขปัญหาทุกกรณี ขอให้ยึดหลักรัฐศาสตร์ควบคู่ไปกับหลักนิติศาสตร์ รวมถึงเข้มงวดกวดขันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต้องอยู่ในกรอบวินัยของข้าราชการที่ดี ให้เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

Cr.Springnews

สุโสมณี พานทอง คือ 34 และเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมครอบครัว เธอจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี 2554 เธอเป็นเจ้าของและดำเนินงานด้านการปฏิบัติของเธอเองและช่วยเหลือชาวบ้านในชุมชนบ้านเกิดของเธอ เธอแต่งงานโดยไม่มีลูก แต่สนุกกับการใช้เวลาให้กับเมืองของเธอในฐานะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *