แม่ๆ เฮ!! ปี 61 ประกันสังคมจ่ายค่า”สงเคราะห์บุตร” เพิ่มจาก”400″ เป็น “600”


แม่ๆ เฮ!! ปี 61 ประกันสังคมจ่ายค่า”สงเคราะห์บุตร” เพิ่มจาก”400″ เป็น “600”


ประกันสังคมเพิ่มสิทธิประโยชน์ “สงเคราะห์บุตร” จาก 400 บาทต่อเดือนต่อบุตร 1 คน เป็น 600 บาทต่อเดือนต่อบุตร 1 คน จนอายุไม่เกิน 6 ปี
หวังเป็นของขวัญปีใหม่ผู้ประกันตน

นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน และประธานคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ด สปส.) กล่าวภายหลังการประชุมบอร์ด สปส. ว่า 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร จากเดิม 400 บาทต่อบุตร 1 คน เป็น 600 บาท ต่อบุตร 1 คน  อายุไม่เกิน 6 ปี เนื่องจากอัตราเดิมใช้มาตั้งแต่ปี 2554

 
 เนื่องจากปัจจุบัน ( ข้อมูล ณ 21 ส.ค.60 ) มีผู้ประกันตนรับเงินสงเคราะห์บุตรเฉลี่ย 1,324,848 คนต่อเดือน  กอร์ปทั้งจำนวนบุตรของผู้ประกันตนมีอัตราการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก 
จากผลการศึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) พบว่าค่าใช้จ่ายด้านอาหารของเด็กเล็กอยู่ที่ประมาณ  579 – 812 บาทต่อเดือน 
จำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นจากการปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจาก 400 บาท เป็น 600 บาทต่อเดือน ในปี 2561 จะเป็นเงินประมาณการจำนวน 3,036 ล้านบาท  ซึ่งไม่กระทบต่อเสถียรภาพของกองทุนประกันสังคมนพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการ สปส. กล่าวว่า บอร์ด สปส. ยังได้มีมติให้ สปส.เร่งดำเนินการเรื่องดังกล่าวให้เสร็จสิ้น เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ผู้ประกันตนในปี 2561 

ซึ่งการดำเนินการเพิ่มสิทธิประโยชน์ของสำนักงานประกันสังคม ยังคงยึดหลักประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตนเป็นสำคัญ 
ไม่แสวงหาผลประโยชน์ ตามแนวนโยบายการบริหารงานของรัฐบาลปัจจุบัน และนโยบายกระทรวงแรงงานของ พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

สุโสมณี พานทอง คือ 34 และเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมครอบครัว เธอจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี 2554 เธอเป็นเจ้าของและดำเนินงานด้านการปฏิบัติของเธอเองและช่วยเหลือชาวบ้านในชุมชนบ้านเกิดของเธอ เธอแต่งงานโดยไม่มีลูก แต่สนุกกับการใช้เวลาให้กับเมืองของเธอในฐานะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Food Blog Theme by OlympusThemes.