ผุดกฎเหล็กคุม ” จริยธรรมองค์กรอิสระ “

1 ก.พ 61- พล.อ วิทวัช รชตะนันท์  ผู้ตรวจการแผ่นดิน  เปิดเผยผ่านรายการเจาะลึกทั่วไทย อินไซต์ไทยแลนด์  ถึงกรณีราชกิจจานุเบกษา ประกาศบังคับใช้ ” มาตรฐานทางจริยธรรม ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ.2561 ”  หลังจาก พล.อ วิทวัช  รวมถึงประธานองค์กรอิสระอีก 5 ท่าน ร่วมลงชื่อประกาศบังคับใช้และคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ โดย พล.อ วิทวัช กล่าวว่ามาตรฐานดังกล่าว เป็นไปตามกฎหมายของรธน. ปี 60 มาตรา 219 ที่ให้มีการร่างมาตรฐานทางจริยธรรม ซึ่งมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการควบคุม กำกับดูแลเรื่องนี้ มาจาก รธน.ปี 50  โดยกำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญ และองค์กรอิสระอีก 5 องค์กร ต้องยกร่าง มาตรฐานทางจริยธรรม ซึ่งก่อนหน้ามีการนำไปเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทั้งคณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภานิติบัญญัติ หรือ สนช.มาเรียบร้อยแล้ว ฉะนั้น มาตรฐานดังกล่าว จะมีผลผูกพันธ์บังคับใช้ครอบคลุมทั้ง “ครม.-ส.ส.-ส.ว.”  ในอนาคตข้างหน้าด้วย 

” หลักการสำคัญของมาตรฐานจริยธรรมดังกล่าว เบื้องต้นมี 3 หมวด คือ หมวดที่ 1 ว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นอุดมการณ์ มี 6 ข้อ  // หมวดที่ 2 ว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักนั้น  // และหมวดที่ 3 ว่าด้วยจริยธรรมทั่วไป” พล.อ วิทวัช  กล่าว 

เมื่อถามต่อว่า มาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นอุดมการณ์ ในหมวดที่ 1 นั้น มีการแบ่งแยกหลายหัวข้อ มีความแตกต่างกันอย่างไร พล.อ วิทวัช กล่าวว่า  มาตรฐานดังกล่าวนั้น มีความแตกต่างกันอยู่  ซึ่งแบ่งเป็น 6 ข้อย่อย มีความสำคัญแทบทั้งสิ้น ทั้ง 1. ต้องยึดมั่นและธำรงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย 3.ต้องถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 4.ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเพื่อตนเองหรือผู้อื่น 5. ต้องไม่ขอ ไม่เรียก ไม่รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในประการที่อาจทำให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ และ 6. ต้องไม่รับของขวัญของกำนัล ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด    ซึ่งในกฎหมายนั้น ได้ระบุไว้ว่า 

” ผู้ใดละเมิดจริยธรรมอันเป็นอุดมการณ์ 6 ประการ ให้ถือว่าเป็นการละเมิดจริยธรรมร้ายแรง ถ้าร้ายแรงนี่ เรื่องราวจะต้องถูกส่งไป และหน้าที่ในการตรวจสอบ จะเปลี่ยนมือจากผู้ตรวจการแผ่นดิน ไปสู่ ป.ป.ช  ส่วนบทโทษนั้น  จะดูตามกฎหมายของ ป.ป.ช  หากองค์คณะเห็นว่า  การละเมิดนั้น ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง ขั้นตอนต่อไปจะไปถึงศาล รธน. และนำไปสู่การถอดถอนได้ ” พล.อ วิทวัช กล่าว 

ทั้งนี้  พล.อ วิทวัช  ยังกล่าวว่าในอดีต หากนักการเมือง ส.ส ส.ว หรือ คณะรัฐมนตรีละเมิดจริยธรรม  กลไกการตรวจสอบนั้น มีการถอดถอนโดยรัฐสภาเท่านั้น  เช่น กรณีเสียบบัตรแทนกัน แต่เป็นไปในสัดส่วนน้อยมาก  ซึ่งหลังจากนี้ไป ยกให้ศาล รธน. มีอำนาจเป็นผู้ตัดสิน ตามกฎหมายใหม่ 

สุโสมณี พานทอง คือ 34 และเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมครอบครัว เธอจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี 2554 เธอเป็นเจ้าของและดำเนินงานด้านการปฏิบัติของเธอเองและช่วยเหลือชาวบ้านในชุมชนบ้านเกิดของเธอ เธอแต่งงานโดยไม่มีลูก แต่สนุกกับการใช้เวลาให้กับเมืองของเธอในฐานะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *