ปชช.มองรัฐบาล – คสช. แทรกแซงป.ป.ช.ทำงาน

28 ม.ค 61 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ความเชื่อมั่นต่อการทำงานตรวจสอบรัฐบาล/คสช ของ ป.ป.ช.”

เมื่อถามถึงความคิดเห็นว่ามีความไม่ปกติ/ไม่โปร่งใสในรัฐบาล/คสช. หรือไม่ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 76.32 ระบุว่า มีความไม่ปกติ/ไม่โปร่งใส รองลงมา ร้อยละ 16.64 ระบุว่า มีความปกติ/โปร่งใส และร้อยละ 7.04 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ ความกล้าของ ป.ป.ช. ที่จะเข้ามาตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล/คสช. อย่างเที่ยงตรง ยุติธรรม พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 49.60 ระบุว่า กล้าเข้ามาตรวจสอบ รองลงมา ร้อยละ 46.88 ระบุว่า ไม่กล้าเข้ามาตรวจสอบ และร้อยละ 3.52 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจวจสอบ

ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นกลางของ ป.ป.ช. ในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล/คสช.พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 48.64 ระบุว่า มีความเป็นกลางในการตรวจสอบ รองลงมา ร้อยละ 42.96 ระบุว่า ไม่มีความเป็นกลางในการตรวจสอบ และร้อยละ 8.40 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ ซึ่งจะเห็นได้ว่าประชาชนในสัดส่วนใกล้เคียงกันมากเชื่อว่าป.ป.ช จะมีและไม่มีความเป็นกลางในการตรวจสอบ สำหรับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ ความรวดเร็วของ ป.ป.ช. ที่จะเข้ามาตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล/คสช. พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 50.24 ระบุว่า เข้ามาตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล/คสช. ได้อย่างล่าช้า รองลงมา ร้อยละ 35.52 ระบุว่า เข้ามาตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล/คสช. ได้ปกติ ร้อยละ 11.36 ระบุว่า เข้ามาตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล/คสช. ได้อย่างรวดเร็ว และร้อยละ 2.88 ระบุว่า ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

ท้ายที่สุด ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับว่าการแทรกแซงการทำงานของ ป.ป.ช. จากรัฐบาล/คสช. พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 61.04 ระบุว่า มีการแทรกแซงการทำงานของ ป.ป.ช. จากรัฐบาล/คสช. รองลงมา ร้อยละ 28.72 ระบุว่า ไม่มีการแทรกแซงการทำงานของ ป.ป.ช. จากรัฐบาล/คสช. และร้อยละ 10.24 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

สุโสมณี พานทอง คือ 34 และเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมครอบครัว เธอจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี 2554 เธอเป็นเจ้าของและดำเนินงานด้านการปฏิบัติของเธอเองและช่วยเหลือชาวบ้านในชุมชนบ้านเกิดของเธอ เธอแต่งงานโดยไม่มีลูก แต่สนุกกับการใช้เวลาให้กับเมืองของเธอในฐานะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *