ดุสิตโพล47.05%ค้านเลื่อนลต.มองกระทบภาพปท.

28 ม.ค 61 “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผย ผล สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,341 คน ระหว่างวันที่ 24-27 มกราคม 2561 ประชาชนคิดอย่างไร ? กรณี เลื่อนเวลาเลือกตั้ง ภายหลัง สนช. มีมติให้แก้ไขมาตรา 2 จึงต้องขยายเวลาการบังคับใช้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ออกไป 90 วัน ส่งผลให้การเลือกตั้งต้องเลื่อนออกไป และอาจจะมีขึ้นในช่วงต้นปี 2562 เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน พบว่า ประชาชน ร้อยละ 48.27 อยากให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย ขณะที่ ร้อยละ 47.05 ไม่เห็นด้วย หากต้องเลื่อนเลือกตั้งออกไป เพราะเลื่อนมาหลายครั้งแล้ว อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ประเทศ ส่วนร้อยละ 20.51 เห็นด้วย หากเลื่อนเลือกตั้ง

ทั้งนี้ เมื่อถามว่า หากมีการเลื่อนการเลือกตั้ง ประชาชนคิดว่าบรรยากาศทางการเมืองไทยต่อไปนี้จะเป็นอย่างไร? พบว่า ร้อยละ  36.87 ยังมีการทะเลาะเบาะแว้ง โจมตีกันไปมา รองลงมา ร้อยละ  35.19 อาจมีกลุ่มที่ไม่พอใจออกมาเคลื่อนไหว วิพากษ์วิจารณ์ กดดันรัฐบาล และร้อยละ 34.68 รัฐบาลยังบริหารประเทศต่อไป อยู่ภายใต้มาตรา 44 

สุโสมณี พานทอง คือ 34 และเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมครอบครัว เธอจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี 2554 เธอเป็นเจ้าของและดำเนินงานด้านการปฏิบัติของเธอเองและช่วยเหลือชาวบ้านในชุมชนบ้านเกิดของเธอ เธอแต่งงานโดยไม่มีลูก แต่สนุกกับการใช้เวลาให้กับเมืองของเธอในฐานะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *