สนช.เห็นชอบพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ

สภานิติบัญญัติ มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. … โดยเป็นการกำหนดวินัยทางการเงินการคลังรัฐ ที่นำเอาหลักการใช้เทคนิคใหม่มาใช้ เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดที่ทำให้เกิดความก้าวหน้าต่อไป

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. วันนี้ (18 ม.ค.61) ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. … ที่คณะกรรมาธิการรวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว ในวาระ 2 และ 3 โดย นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ รองประธานคณะกรรมาธิการรวิสามัญฯ ชี้แจงว่า ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีทั้งหมด 87 มาตรา ซึ่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว เป็นร่างกฎหมายที่มีความจำเป็นต่อการปฏิรูปประเทศ ซึ่งต้องมีการนำวิธีการทำงานรูปแบบใหม่มาใช้ในการกำหนดวินัยทางการเงินการคลังของรัฐ โดยรูปแบบการกำหนดวินัยทางการเงินการคลังรัฐ จะนำเอาหลักการใช้เทคนิคใหม่ๆ มาใช้ อาทิ การบริหารจัดการความเสี่ยง การวางแผน การศึกษาความเหมาะสม เป็นต้น เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดให้เกิดความก้าวหน้าต่อไป

ทั้งนี้ที่ประชุมได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. … ในวาระ 2 เป็นรายมาตรา และมีมติเห็นชอบวาระ 3 เพื่อให้มีการประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป ด้วยคะแนนเห็นด้วย 158 เสียง และงดออกเสียง 9 เสียง

สุโสมณี พานทอง คือ 34 และเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมครอบครัว เธอจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี 2554 เธอเป็นเจ้าของและดำเนินงานด้านการปฏิบัติของเธอเองและช่วยเหลือชาวบ้านในชุมชนบ้านเกิดของเธอ เธอแต่งงานโดยไม่มีลูก แต่สนุกกับการใช้เวลาให้กับเมืองของเธอในฐานะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *