ขึ้นบัญชี “ยางพารา” ตอบโจทย์เกษตรกร


ขึ้นบัญชี “ยางพารา” ตอบโจทย์เกษตรกร


รัฐบาลภายใต้การนำของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกำลังเร่งรัดให้ทุกหน่วยงานแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตร ซึ่งโดยเศรษฐกิจภาพรวมในปีนี้ฟื้นตัวขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญแทบทุกเซคเตอร์ เหลือเพียงราคาสินค้าเกษตรหากขยับราคาได้ โดยเฉพาะพืชเกษตรหลัก ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพด อ้อยย่อมส่งผลให้กำลังซื้อกลุ่มฐานรากฟื้นตัวตามเซคเตอร์อื่นขึ้นไป ซึ่งสอดคล้องและมีคำอธิบายถึงการถมช่องว่างทางเศรษฐกิจได้อย่างจริงจัง

สำหรับพืชหลักอย่างยางพาราที่มีการเพาะปลูก 10 ล้านไร่ มีเป้าหมายผลักดันราคาให้ขึ้นไปยืนเหนือ 65 บาทต่อก.ก.ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าต้นทุนการผลิตของเกษตรกร โดยอนุมัติวงเงิน 2 พันล้านบาทให้ผู้ประกอบการแปรรูปยางแห้งกู้ยืม โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยตามจริงไม่เกิน 3 %ต่อปี เพื่อดูดซับผลผลิตออกจากระบบ 3.5 แสนตันหรือคิดเป็น 11 %ของผลผลิตรวมประเทศ โดยเริ่มมาตรการแล้วใน 5 จังหวัด สงขลาจำนวน 500 ตัน สตูลจำนวน 500 ตัน นครศรีธรรมราช จำนวน 400 ตัน และยะลา จำนวน 200 ตันเป้าหมายรวม 1,200 ตันคณะกรรมการกำหนดราคาซื้อขายยางมาจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนเกษตรกร และ การยางแห่งประเทศไทยหรือกยท.มีอำนาจในการกำหนดราคาซื้อขายยางชนิดต่างๆ ของสถาบันเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางและวิสาหกิจชุมชุมที่เข้าร่วมโครงการ โดยประกาศราคารับซื้อก่อนล่วงหน้า 1 วัน ทั้งน้ำยางสด ยางแผ่นและประกาศให้ข้อมูลทุกฝ่ายได้รับทราบอย่างทั่วถึงกัน

 
นอกจากแทรกแซงรับซื้อโดยตรงแล้ว รัฐบาลยังขึ้นบัญชียางพาราเป็นสินค้าควบคุม ตามประกาศว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ซึ่งการขึ้นบัญชีสินค้าควบคุม สามารถใช้มาตรการ เช่น เช็คสต็อก กำหนดราคาขั้นต่ำ ขั้นสูง กำหนดสต็อกขั้นต่ำ ขั้นสูง ป้องกันการฮั้วราคาของพ่อค้าคนกลาง ทลายห้างการผูกขาดของ 5 เสือการยางของไทยได้ ที่ผ่านมาผู้ส่งออกบางรายได้ไปตกลงซื้อขายยางพาราล่วงหน้า เก็งกำไรราคา ค่าเงิน แล้วประสบปัญหาขาดทุน ก็หันมากดราคาซื้อในประเทศ ส่งผลต่อราคาของเกษตรกรการนำยางขึ้นบัญชีสินค้าควบคุม จึงมีความเหมาะสม ในแง่รัฐบาลสามารถเข้าไปบริหารจัดการ จัดระเบียบการตลาดปลายทาง ไล่ต้อนพ่อค้าที่ออกนอกลู่ นอกทางได้บางส่วนให้เข้าระบบ ไม่ปล่อยให้ตลาดเสรีมากเกินไปจนส่งผลกระทบเกษตรกรภายใน ขณะเดียวกันต้องเร่งมือนำมาตรการอื่นมาใช้ผสมผสานทั้งการลดพื้นที่ปลูกยางพาราลง การให้ส่วนราชการที่จำเป็นใช้ยางในประเทศเพิ่มขึ้น ต้องเดินหน้าพร้อมกันทันทีเพื่อตอบโจทย์ราคายางให้กับเกษตรกร

                                                         

เครดิต : ฐานเศรษฐกิจ

สุโสมณี พานทอง คือ 34 และเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมครอบครัว เธอจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี 2554 เธอเป็นเจ้าของและดำเนินงานด้านการปฏิบัติของเธอเองและช่วยเหลือชาวบ้านในชุมชนบ้านเกิดของเธอ เธอแต่งงานโดยไม่มีลูก แต่สนุกกับการใช้เวลาให้กับเมืองของเธอในฐานะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Food Blog Theme by OlympusThemes.