ม.รามฯ แถลงโต้ สกอ.! ยันปรับปรุงหลักสูตรแล้ว ชี้! ข้อมูลเก่า


ม.รามฯ แถลงโต้ สกอ.! ยันปรับปรุงหลักสูตรแล้ว ชี้! ข้อมูลเก่า


นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ยืนยันว่า ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้พิจารณาทำการปิดหลักสูตร ไปแล้ว 23 หลักสูตร หลักสูตรที่ไม่เคยเปิดรับนักศึกษาจำนวน 1 หลักสูตร หลักสูตรที่งดรับนักศึกษาในปี 2560 จำนวน 6 หลักสูตร และ ในปีการศึกษา 2561 จำนวน 1 หลักสูตร ซึ่งหลักสูตรที่มีการสอน ได้ปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์และส่งเรื่องให้ สกอ.รับทราบ สำหรับสาเหตุที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน เนื่องจากอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะ มีบางท่านเกษียณอายุราชการ และลาศึกษาต่อ แต่ได้เปิดรับอาจารย์ใหม่มาทดแทนแล้ว ดังนั้น ข้อมูลที่ สกอ. นำมาเผยแพร่ จึงมีความคลาดเคลื่อน และก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงมหาวิทยาลัย ควรมีความระมัดระวัง รอบคอบ และ ตรวจสอบข้อมูลก่อนเผยแพร่อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถือเป็น 1 ใน 40 สถาบันอุดมศึกษา ที่ สกอ.ประเมินไม่ได้มาตรฐาน 182 หลักสูตร ซึ่งมี มหาวิทยาลัยชื่อดังหลายแห่งรวมด้วย อาทิ ม.ขอนแก่น, ม.เชียงใหม่, ม.แม่โจ้, หรือ แม้แต่ ม.ราชภัฎ อีกหลายวิทยาเขตด้าน ม.ขอนแก่น ยอมรับ สกอ.ตอบตรงดี แต่เป็นผลการประเมินปี 58-59 ที่ปัจจุบันแก้ไขปัญหาแล้ว ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี ระบุ ตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรทุกปี การศึกษาแต่ช่วงการประเมิน พบปัญหาขาดอาจารย์ ประจำ โดย 2 หลักสูตรงดรับนักศึกษาไปแล้ว ขณะที่ ป.โท-ป.เอก แก้ไขปัญหาเรียบร้อย

Cr : Springnews

สุโสมณี พานทอง คือ 34 และเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมครอบครัว เธอจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี 2554 เธอเป็นเจ้าของและดำเนินงานด้านการปฏิบัติของเธอเองและช่วยเหลือชาวบ้านในชุมชนบ้านเกิดของเธอ เธอแต่งงานโดยไม่มีลูก แต่สนุกกับการใช้เวลาให้กับเมืองของเธอในฐานะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Food Blog Theme by OlympusThemes.