สตง.ชำแหละโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านฯ ละ 2 แสน จ.ยโสธร พบ 26 โครงการไม่ช่วยเพิ่มรายได้

 

วันนี้ (1 ม.ค.61) เพจข่าวชื่อดัง Siriwanna Jill-New ได้โพสต์ข้อความลงในเพจ Siriwanna Jill – New ใจความว่า 

ประชารัฐเหลวเป๋ว ….สตง. เผยแพร่ผลการตรวจสอบ การดำเนินงานโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางประชารัฐ ในพื้นที่ จ.ยโสธร 156 หมู่บ้าน 196 โครงการ เป็นเงิน 31,168,212 บาท ปรากฎว่า โครงการที่จัดตั้งขึ้น เพื่อหวังให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ในฤดูแล้ง พบมีการเสนอโครงการด้านเศรษฐกิจเพียง 51 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.06 ของโครงการทั้งหมด จากโครงการที่ตรวจสอบ 196 โครงการ ขณะที่การขยายผล #โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม กลับไม่มีหมู่บ้านใดเลือกดำเนินโครงการฯ เลย

จากการตรวจ โครงการด้านเศรษฐกิจ 28 โครงการ พบว่า มีเพียง 2 โครงการ ที่ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ส่วนอีก 26 โครงการ ไม่มีผลทำให้รายได้ของประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น อย่างเป็นรูปธรรม เช่น โครงการกลุ่มข้าวกล้องงอกปลอดสารพิษ เนื่องจากกลุ่มยังไม่มีความพร้อมในการผลิต

มีเพียง 1 โครงการเท่านั้นที่รายได้ของกลุ่มเพิ่ม อย่างเป็นรูปธรรมและยังมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคพื้นเมืองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ม.9 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว และอีก 1 โครงการ ได้แก่ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ม.4 ต.หนองคู อ.เมืองยโสธร ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้เฉพาะบุคคลเท่านั้น ทำให้ประชาชนในหมู่บ้านเสียโอกาส ที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มอำนาจใช้จ่ายเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบาย

ขณะที่การจ้างงานสนับสนุนให้จ้างแรงงานมากกว่า การใช้ทุนหรือเครื่องจักรหรือหรือหมู่บ้านเลือกดำเนินการเอง แทนการจ้างผู้รับเหมานั้น สตง. พบว่า หมู่บ้านส่วนใหญ่ดำเนินโครงการโดยจ้างเหมา ผู้รับจ้างคิดเป็นร้อยละ 91.17 หรือจำนวน 919 โครงการ ไม่กระจายไปเป็นค่าจ้างแรงงาน

โครงการลักษณะจัดซื้อวัสดุหรือครุภัณฑ์ ทั้งโครงการ ไม่มีการจ้างแรงงาน 11 หมู่บ้าน 11 โครงการ เป็นเงิน 2.20 ล้านบาท

โครงการนี้เกิดขึ้น ตามที่ ครม. มีมติเห็นชอบ และมอบหมายให้มหาดไทยเป็นหน่วยงานหลัก ในการดำเนินโครงการ ให้จ่ายจากเงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นให้ทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ หมู่บ้านละ 200,000 บาท จำนวน 74,588 หมู่บ้าน เป็นเงิน 14,917.60 ล้านบาท เฉพาะ จ.ยโสธร ได้รับจัดสรร 885 หมู่บ้าน 1,008 โครงการ เป็นเงิน 177 ล้านบาท

cr.Siriwanna Jill – New

สุโสมณี พานทอง คือ 34 และเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมครอบครัว เธอจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี 2554 เธอเป็นเจ้าของและดำเนินงานด้านการปฏิบัติของเธอเองและช่วยเหลือชาวบ้านในชุมชนบ้านเกิดของเธอ เธอแต่งงานโดยไม่มีลูก แต่สนุกกับการใช้เวลาให้กับเมืองของเธอในฐานะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *