“เนชั่นกรุ๊ป” ขายหุ้น! มูลค่า 1.4 พันล้าน

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ NMG แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการจำหน่ายทรัพย์สินเพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ มูลค่ารวมประมาณ 1,403.61 ล้านบาท โดยจะจำหน่ายทรัพย์สินด้วยวิธีการประกวดราคา ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไม่เกิน 6 เดือนหลังจากได้รับอนุมัติ

บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจและบุคคลทั่วไปที่สนใจยื่นเสนอราคาซื้อทรัพย์สินแต่ละรายการตามกระบวนการและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดและจะจำหน่ายให้แก่ผู้ที่เสนอราคาสูงสุด โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าราคาของทรัพย์สินแต่ละรายการจะจำหน่ายไม่ต่ำกว่าราคาพื้นฐานตามที่บริษัทจะเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติไว้ล่วงหน้า ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้กำหนดราคาพื้นฐานของการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยแต่ละแห่งในราคาที่มีส่วนลดไม่เกิน 10% ของราคาตามมูลค่าประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์เคทีซีมิโก้ จำกัดและผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ได้แก่บริษัทโปรสเปค แอฟเพรซัล จำกัด ของบริษัทและในส่วนของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กำหนดราคาพื้นฐานในราคาเดียวกับราคาประเมินตามความเห็นของผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน

สำหรับทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่จะจำหน่ายได้แก่ เงินลงทุนในบริษัท เนชั่น ยู จำกัด เจ้าของใบอนุญาตและดำเนินธุรกิจมหาวิทยาลัยเนชั่น เงินลงทุนในบริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จำกัด เจ้าของใบอนุญาตช่องทีวีดิจิตัล NOW26 เงินลงทุนในบริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจและบริการด้านการพิมพ์ ,เงินลงทุนในบริษัท เอ็นเอ็มแอล จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการบริการขนส่ง รวมทั้งการจำหน่ายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯ ได้แก่ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถนนบางนา-ตราด กม. 29.5, ที่ดินถนนบางนา-ตราด กม. 5, ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จังหวัดเชียงใหม่, ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จังหวัดขอนแก่น และที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จังหวัดสงขลา

บริษัทฯ กำหนดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 ก.พ. 2561 กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวันที่ 19 ม.ค. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารมหาวิทยาลัยเนชั่น เลขที่ 1854 ถนนบางนา-ตราด กม.4.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

เครดิต : thansettakij

สุโสมณี พานทอง คือ 34 และเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมครอบครัว เธอจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี 2554 เธอเป็นเจ้าของและดำเนินงานด้านการปฏิบัติของเธอเองและช่วยเหลือชาวบ้านในชุมชนบ้านเกิดของเธอ เธอแต่งงานโดยไม่มีลูก แต่สนุกกับการใช้เวลาให้กับเมืองของเธอในฐานะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *