กรมธนารักษ์เคาะราคาที่ดินใหม่ “สีลม”แพงสุดตารางวาละล้าน


กรมธนารักษ์เคาะราคาที่ดินใหม่ “สีลม”แพงสุดตารางวาละล้าน


วันที่ 18 ธันวาคม 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์เตรียมประกาศราคาประเมินราคาที่ดินปี 2561 ซึ่งเป็นการประเมินราคาเป็นรายแปลง 32 ล้านแปลง มีผลตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค. 2561 โดยในส่วนของราคาประเมินในพื้นที่ กทม. สูงสุดอยู่ที่ย่านสีลม ตารางวาละ 1 ล้านบาท และต่ำสุดอยู่ที่บางขุนเทียน บริเวณคลองโล่งชายทะเล ตารางวาละ 500 บาท ส่วนพื้นที่ต่างจังหวัดสูงสุดอยู่ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ตารางวาละ 4 แสนบาท และต่ำสุดอยู่ที่ จ.ลพบุรี อ.โคกเจริญ ตารางวาละ 20 บาท

ก่อนหน้านี้ กรมธนารักษ์ใช้การประเมินราคาที่ดินรายแปลงเพียง 24 จังหวัด รวม 18.6 ล้านแปลง อีก 53 จังหวัด หรือ 13.4 ล้านแปลง ใช้การประเมินเป็นรายบล็อก แต่หลังจากประกาศใหม่มีผลบังคับใช้จะใช้การประเมินราคาเป็นรายแปลงทั้งหมด ซึ่งการประเมินใหม่จะใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงหรือเป็นฐานในการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ใช้ในการเวนคืนที่ดินจากประชาชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวมนอกจากนี้ กรมยังได้ทบทวน3แนวทางการเก็บค่าเช่าที่ราชพัสดุ หลังจากวิเคราะห์แล้วพบว่าวิธีที่กรมเรียกเก็บโดยคำนวณตามอัตรา ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (อาร์โอเอ) ที่ 3% ทำให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติโดยมีราคา ค่าเช่าที่ขึ้นลงไม่เท่ากัน มีประชาชนบางส่วนได้รับผลกระทบ และกรมมี รายได้เพิ่ม หรือเพิ่มเพียงแค่หลัก 10 ล้านบาท/ปี ซึ่งไม่คุ้มค่า จึงกำหนดให้ ผู้เช่าที่ราชพัสดุที่มีสัญญาเดิม จะเสียค่าเช่าตามแบบเดิมไปก่อนคือ ปรับราคาขึ้นทุก 5 ปี ที่ 15% ส่วนผู้เช่าที่จะเข้ามาทำสัญญาใหม่จึงใช้วิธีคิดแบบใหม่ตามอาร์โอเอที่ 3%น.ส.อรอนงค์ อุดมก้านตรง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย กล่าวว่า การปรับราคาประเมินที่ดินใหม่มีผลกระทบต่อธนาคารไม่มากนัก ธนาคารประเมินราคาสินทรัพย์บนพื้นฐานราคาตลาด และจ้างนักประเมินราคาอิสระเป็นผู้ดำเนินการ ในกรณีที่ราคาประเมินของกรมธนารักษ์สูงมากๆ เทียบกับราคาต้นทุนหรือราคาตลาดก็มีปัญหาได้ เพราะผู้ขายจะใช้ราคาตลาดเป็นราคากลาง ทำให้ทรัพย์ขายออกยาก

เครดิต : posttoday/ภาพจากอินเตอร์เน็ต

สุโสมณี พานทอง คือ 34 และเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมครอบครัว เธอจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี 2554 เธอเป็นเจ้าของและดำเนินงานด้านการปฏิบัติของเธอเองและช่วยเหลือชาวบ้านในชุมชนบ้านเกิดของเธอ เธอแต่งงานโดยไม่มีลูก แต่สนุกกับการใช้เวลาให้กับเมืองของเธอในฐานะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Food Blog Theme by OlympusThemes.