ข้อกำหนดการใช้งาน

กรุณาพิจารณาดังนี้ก่อนที่จะใช้บริการนี้

การเข้าถึงและการใช้บริการนี้ได้ถูกบังคับโดยการยินยอมและการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุ ข้อกำหนดเหล่านี้เป็นข้อกำหนดที่บังคับสำหรับผู้เยี่ยมชมทุกคน ผู้ใช้ทุกคน และบุคคลใดก็ที่เข้าถึงหรือใช้บริการนี้

โดยการเข้าถึงหรือใช้บริการนี้ คุณได้ยินยอมตามข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณไม่ยินยอมในส่วนใด คุณควรหยุดการเข้าถึงบริการนี้

ทรัพย์สินทางปัญญา
บริการและเนื้อหาต้นฉบับในบริการนี้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ https://www.springradio.in.th และเจ้าของของบริการนี้ บริการนี้ได้รับคุ้มครองตามกฎลิขสิทธิ์ สิทธิ์การค้าส่วนบุคคลและกฎหมายอื่น ๆ ในประเทศไอร์แลนด์และประเทศอื่น ๆ การใช้สิทธิ์และสัญลักษณ์ของเราโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งลิงก์ไปยังสินค้าหรือบริการใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก https://www.springradio.in.th

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น
บริการของเราอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามที่ไม่ได้ควบคุมหรือบังคับโดย https://www.springradio.in.th

https://www.springradio.in.th ไม่มีการควบคุมเนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัวหรือการปฏิบัติของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม คุณเข้าใจและยินยอมกับการไม่รับผิดในทางกฎหมายหรือทางการและไม่รับผิดในทางตรงหรืออ้อมใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือขาดเสียหายที่เกิดขึ้นหรือถูกอ้างว่าเกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของสินค้าหรือบริการที่มีอยู่ผ่านเว็บไซต์หรือบริการเหล่านั้น

เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามที่คุณเชื่อมโยง

สิ้นสุด
เราอาจสิ้นสุดหรือระงับสิทธิ์ในการเข้าถึงบริการนี้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าหรือรับผิดชอบใด ๆ เนื่องจากเหตุการณ์ใด ๆ รวมถึง โดยไม่จำกัดถึงการละเมิดของข้อกำหนด

เมื่อสิ้นสุดลงคุณต้องหยุดการใช้บริการนี้ทันที

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
ในที่สุด https://www.springradio.in.th รวมถึงผู้บริหาร พนักงาน พาร์ทเนอร์ เอเจนต์ ผู้จัดหา หรือคู่ค้า ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือขาดทุนอันมีลักษณะทางอ้อม เช่น เสียกำไร ข้อมูล

การใช้งาน สิทธิการใช้งาน ความดีของบร

การ หรือความสูญเสียที่ไม่แสดงออกเป็นรูปจำเจ โดยอาศัยอยู่ในหมวดของ: (i) การเข้าถึงหรือใช้งาน หรือไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้งานบริการนี้ (ii) ความกระทำของบุคคลที่สามภายในบริการนี้ (iii) เนื้อหาที่ได้รับจากบริการนี้ (iv) การเข้าถึง ใช้งาน หรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาตของการส่งถ่ายหรือเนื้อหาของคุณ โดยไม่ว่าจะขึ้นอยู่กับการรับประกัน สัญญา การกระทำโดยตามกฎหมาย (รวมถึงปราวญาค) หรือทฤษฎีกฎหมายอื่น ๆ โดยไม่ว่าเราจะเห็นความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวหรือไม่

ประกาศปลอดการรับประกัน
การใช้งานของคุณในบริการนี้เป็นรายการพิจารณาส่วนบุคคลของคุณ บริการนี้ได้รับการเสนอ “ตามความพร้อม” และ “ตามความพร้อมใช้งาน” บริการนี้ได้รับการเสนอโดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการรับประกันที่ระบุหรือไม่ระบุ รวมถึง แต่ไม่จำกัดถึง การรับประกันที่ระบุ การส่งเสริมการขาย การไม่ละเมิด หรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้บริการที่ระบุ

https://www.springradio.in.th บริการอาศัยอยู่ในความเสี่ยงของคุณเพียงคนเดียว บริการนี้ได้รับการเสนอ “ตามความพร้อม” และ “ตามความพร้อมใช้งาน” บริการนี้ได้รับการเสนอโดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการรับประกันที่ระบุหรือไม่ระบุ รวมถึง แต่ไม่จำกัดถึง การรับประกันที่ระบุ การส่งเสริมการขาย การไม่ละเมิด หรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้บริการที่ระบุ ที่อเร็ประกัน พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ และเจ้าของใบอนุญาตไม่รับประกันว่า (a) บริการจะทำงานโดยไม่มีหยุด มีความน่าเชื่อถือ หรือพร้อมใช้งานในทุกเวลาหรือสถานที่ใด ๆ (b) จะมีการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องใด ๆ (c) บริการนี้ปลอดจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่อาจเป็นอันตรายหรือ (d) ผลลัพธ์ของการใช้บริการจะตรงตามความต้องการของคุณ.

สุโสมณี พานทอง คือ 34 และเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมครอบครัว เธอจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี 2554 เธอเป็นเจ้าของและดำเนินงานด้านการปฏิบัติของเธอเองและช่วยเหลือชาวบ้านในชุมชนบ้านเกิดของเธอ เธอแต่งงานโดยไม่มีลูก แต่สนุกกับการใช้เวลาให้กับเมืองของเธอในฐานะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้ง