เวลา รายการ
00:00 - 05:00 ดึกๆ หมึกสึม่วง
05:00 - 05:30 ธรรมดี
05:30 - 07:30 หน้าหนึ่ง กรอบเช้า
07:30 - 09:30 เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand
09:30 - 11:00 ข่าวหุ้นเจาะตลาด
11:00 - 12:00 Business Focus
13:00 - 14:00 Spring - News Room
14:00 - 16:00 ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ
16:00 - 17:00 ชั่วโมงทำงาน Business Day
17:00 - 19:30 คลุกวงใน อินไซด์ข่าว
19:30 - 19:45 คลุกวงในอินไซด์ข่าว (ช่วงทางเดียวไม่เลี้ยวไปไหน)
20:00 - 21:30 เจาะลึกทั่วไทยทูไนท์
21:30 - 23:00 มอสนักรัก เดฟนักรบ 70's
23:00 - 24:00 ล้มแล้วลุก
เวลา รายการ
00:00 - 05:00 ดึกๆ หมึกสึม่วง
05:00 - 05:30 ธรรมดี
05:30 - 07:30 หน้าหนึ่ง กรอบเช้า
07:30 - 09:30 เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand
09:30 - 11:00 ข่าวหุ้นเจาะตลาด
11:00 - 12:00 Business Focus
13:00 - 14:00 Spring - News Room
14:00 - 16:00 ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ
16:00 - 17:00 ชั่วโมงทำงาน Business Day
17:00 - 19:30 คลุกวงใน อินไซด์ข่าว
19:30 - 19:45 คลุกวงในอินไซด์ข่าว (ช่วงทางเดียวไม่เลี้ยวไปไหน)
20:00 - 21:30 เจาะลึกทั่วไทยทูไนท์
21:30 - 23:00 มอสนักรัก เดฟนักรบ 70's
23:00 - 24:00 ล้มแล้วลุก
เวลา รายการ
00:00 - 05:00 ดึกๆ หมึกสึม่วง
05:00 - 05:30 ธรรมดี
05:30 - 07:30 หน้าหนึ่ง กรอบเช้า
07:30 - 09:30 เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand
09:30 - 11:00 ข่าวหุ้นเจาะตลาด
11:00 - 12:00 Business Focus
13:00 - 14:00 Spring - News Room
14:00 - 16:00 ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ
16:00 - 17:00 ชั่วโมงทำงาน Business Day
17:00 - 19:30 คลุกวงใน อินไซด์ข่าว
19:30 - 19:45 คลุกวงในอินไซด์ข่าว (ช่วงทางเดียวไม่เลี้ยวไปไหน)
20:00 - 21:30 เจาะลึกทั่วไทยทูไนท์
21:30 - 23:00 มอสนักรัก เดฟนักรบ 70's
23:00 - 24:00 ล้มแล้วลุก
เวลา รายการ
00:00 - 05:00 ดึกๆ หมึกสึม่วง
05:00 - 05:30 ธรรมดี
05:30 - 07:30 หน้าหนึ่ง กรอบเช้า
07:30 - 09:30 เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand
09:30 - 11:00 ข่าวหุ้นเจาะตลาด
11:00 - 12:00 Business Focus
13:00 - 14:00 Spring - News Room
14:00 - 16:00 ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ
16:00 - 17:00 ชั่วโมงทำงาน Business Day
17:00 - 19:30 คลุกวงใน อินไซด์ข่าว
19:30 - 19:45 คลุกวงในอินไซด์ข่าว (ช่วงทางเดียวไม่เลี้ยวไปไหน)
20:00 - 21:30 เจาะลึกทั่วไทยทูไนท์
21:30 - 23:00 ล้มแล้วลุก
21:30 - 23:00 มอสนักรัก เดฟนักรบ 70's
เวลา รายการ
00:00 - 03:00 ดึกๆ หมึกสึม่วง
05:00 - 05:30 ธรรมดี
05:30 - 07:30 หน้าหนึ่ง กรอบเช้า
07:30 - 09:30 เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand
09:30 - 11:00 ข่าวหุ้นเจาะตลาด
11:00 - 12:00 Business Focus
13:00 - 14:00 Spring - News Room
14:00 - 16:00 ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ
16:00 - 17:00 ชั่วโมงทำงาน Business Day
17:00 - 19:30 คลุกวงใน อินไซด์ข่าว
19:30 - 19:45 คลุกวงในอินไซด์ข่าว (ช่วงทางเดียวไม่เลี้ยวไปไหน)
20:00 - 21:30 เจาะลึกทั่วไทยทูไนท์
21:30 - 23:00 มอสนักรัก เดฟนักรบ 70's
23:00 - 24:00 ล้มแล้วลุก
เวลา รายการ
00:00 - 02:00 R-ฐานเศรษฐกิจ อินไซด์สุดสัปดาห์
02:00 - 03:00 R-Business Focus
03:00 - 05:00 R-เจาะข่าวลายพราง
05:00 - 06:00 ธรรมดี
06:00 - 07:00 หน้าหนึ่งสุดสัปดาห์
07:00 - 09:00 ปรากฏการณ์ข่าวจริง สุดสัปดาห์
09:00 - 10:30 Asean Insight
10:30 - 12:00 กอสซิปการเมือง
13:00 - 15:00 ฐานเศรษฐกิจ อินไซด์สุดสัปดาห์
15:00 - 17:00 เจาะข่าวลายพราง
17:00 - 19:30 คลุกวงในอินไซด์ข่าว สุดสัปดาห์
19:30 - 21:00 ไขปมข่าว
21:00 - 22:00 985 บันเทิงเชิงข่าว
22:00 - 00:00 มอสนักรัก เดฟนักรบ 70's
เวลา รายการ
00:00 - 05:00 R-ดึกๆ หมึกสีม่วง
05:00 - 06:00 ธรรมดี
06:00 - 07:00 หน้าหนึ่งสุดสัปดาห์
07:00 - 09:00 ปรากฏการณ์ข่าวจริง สุดสัปดาห์
09:00 - 10:30 Global Insight
10:30 - 12:00 ดวลเดือดการตลาด
13:00 - 14:00 ทอล์คกะเถียง
14:00 - 15:00 energy @ฐานเศรษฐกิจ
15:00 - 17:00 DOCTOR CAR
17:00 - 19:30 คลุกวงในอินไซด์ข่าว สุดสัปดาห์
19:30 - 21:00 ไขปมข่าว
21:00 - 22:00 ปลดล็อค กับ หมอเวช
22:00 - 00:00 มอสนักรัก เดฟนักรบ 70's