5 ชาติร่วมโชว์ มหกรรมหน้ากากนานาชาติ ปี 61
13 มิถุนายน 2561 ที่บริเวณลานชั้น 1 กระทรวงวัฒนธรรม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ)  เป็นประธานแถลงข่าวจัดงาน “ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน มหกรรมหน้ากากนานาชาติ ประจำปี 2561” มีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจ.เลย หัวหน้าคณะนักแสดงจากราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานต่างๆ และเครือข่ายด้านวัฒนธรรม เข้าร่วม

นายวีระ กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับ จ.เลย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายด้านวัฒนธรรมจัด “งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน มหกรรมหน้ากากนานาชาติ ประจำปี 2561”เพื่อสืบทอดและสร้างความตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและเชื่อมโยงกับนานาชาติด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลประเทศไทย 4.0 เดินหน้าปฏิรูปประเทศไทยสู่ความมั่งคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยใช้อุตสาหกรรมสร้างสรรค์วัฒนธรรม การบริการที่มีมูลค่าสูงและเทคโนโลยีการออกแบบ 5 สาขา ในการขับเคลื่อนประเทศไทย อาทิ อาหาร ภาพยนตร์ แฟชั่น มวยไทย และประเพณีในการสร้างรายได้ ตลอดจนเสริมสร้างความพันธ์อันดีกับนานาชาติและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

ทั้งนี้งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 18 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย  จ.เลย  โดยมีพิธีเปิดงานวันที่ 16 มิถุนายน เวลา 18.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย จ.เลย

 สำหรับกิจกรรมภายในงานครั้งนี้ ประกอบด้วย ขบวนแห่ผีตาโขน ขบวนแห่เจ้าพ่อกวน-เจ้าแม่นางเทียม และคณะพ่อแสน พิธีจุดบั้งไฟบูชาพญาแถน การจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมือง การประกวดหน้ากากผีตาโขน รวมทั้งการแสดงหน้ากากนานาชาติ ในปีนี้มีคณะนักแสดงจากประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจาตอบรับเข้าร่วมงาน 5 ประเทศ

1.กัมพูชา โดยคณะนักแสดงจากกรมศิลปะการแสดง กระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ ราชอาณาจักรกัมพูชา จัดแสดงหน้ากากพื้นบ้าน ชุด ระบำชาวนา ซึ่งแสดงถึงช่วงฤดูการเพาะปลูก  โดยชาวนาชาวไร่มักจะทำหุ่นไล่กาขึ้นเพื่อปกป้องพืชผลในท้องไร่ท้องนา ผู้แสดงจะแต่งกายเลียนแบบหุ่นไล่กา

2.สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)  โดยคณะหุ่นกะบองลาวจัดการแสดงชุด ระบำหน้ากากผีเซื้อ เป็นการแสดงระบำหน้ากากพื้นบ้านแบบดั้งเดิมของเมืองปากลายเพื่อบูชาผีเซื้อ หรือในภาษาไทยเรียกว่า ผีเชื้อ หมายถึงผีบรรพบุรุษ

3.เมียนมา คณะนักแสดงวัฒนธรรมรามายณะแห่งเมียนมา เป็นหนึ่งในคณะนักแสดงที่มีชื่อเสียงของกรมศิลปากรภายใต้กระทรวงศาสนาและวัฒนธรรม  แสดงรามายณะ ตอน พระรามตามกวาง

4.เวียดนาม นำศิลปะการแสดง “Tuong” มาจัดแสดง 2 ชุด ได้แก่ การแสดงชุด ‘ระบำ Tu Tru’ นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสัญลักษณ์ยิน-หยาง ความสมดุลของพลังจักรวาล และทิศต่างๆ ตามความเชื่อของประเทศฝั่งตะวันออก มักจะแสดงในงานพิธีสำหรับการต้อนรับ และขอพรให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองสงบสุขแก่ประเทศ และการแสดงชุด ‘ออนดินห์สังหารทา’ ซึ่งมีลักษณะคล้ายการแสดงงิ้ว  เป็นเรื่องราวของ Khuong Lin Ta และ Dong Kim Lan สองเพื่อนรักที่ต้องการปกป้องกษัตริย์ปกป้องเมืองด้วยการพิทักษ์เจ้าชายและพระสนมที่ถูกศัตรูจับตัวไป จึงเกิดเป็นเรื่องราวการต่อสู้และผจญภัยของเพื่อนรักทั้งสอง

5.เกาหลีใต้ จัดการแสดงในชุด ละครฮาโฮ เบียวซินกุต ทัลลอรี เป็นละครรำหน้ากากพื้นบ้านที่มาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 17 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมประจำปีของหมู่บ้านฮาโฮ แห่งเมืองอันดง เพื่อบูชาพระเจ้าความเจริญรุ่งเรือง และความอุดมสมบูรณ์ด้านเกษตรกรรมทั้งนี้ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศสามารถเข้าร่วมชมงานได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย โทร.042-810-601 และสายด่วนวัฒนธรรม โทร. 1765

Cr.Springnews