เรียกร้องปรับโครงสร้างราคาพลังงาน
ปรับโครงสร้างราคาพลังงาน

คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน นำโดยนางสาวบุญยืน ศิริธรรม และนายอัฐบูรณ์ อ้นวงษา ยื่นข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันสำเร็จรูป 8 ข้อ ต่อกระทรวงพลังงาน โดยมีนายวิศักดิ์ วัฒนะศัพท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เป็นผู้แทนรับมอบหนังสือซึ่งข้อเสนอประกอบด้วย การเสนอให้ยกเลิกเกณฑ์การคำนวณราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่น ซึ่งอ้างอิงราคาตลาดสิงคโปร์บวกค่าขนส่ง โดยเปลี่ยนมาใช้กลไกราคาส่งออกน้ำมันสำเร็จรูป โดยไม่เกินราคาสิงคโปร์ ให้ปรับปรุงราคาเอทานอลในประเทศให้มีราคาใกล้เคียงกับประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ ให้กำหนดราคาก๊าซหุงต้ม หรือ LPG ที่ผลิตจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติในประเทศ ตามราคาที่กำหนดไว้เดิมที่ 333 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน โดยไม่นำเงินกองทุนน้ำมันไปจ่ายชดเชย และให้ครัวเรือนได้ใช้ก่อนเป็นลำดับแรก และให้หยุดการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนอนุรักษ์พลังงาน

 นอกจากนี้ ให้แก้ไขการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บนฐานภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาล และกองทุนที่เกี่ยวข้อง โดยเปลี่ยนไปจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่น และยกเลิกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง โดยให้ใช้ภาษีสรรพสามิตเป็นกลไกในการควบคุมราคาน้ำมันเชื้อเพลิงแทน รวมทั้งให้จัดตั้งบรรษัทพลังงานแห่งชาติ ก่อนการเปิดประมูลแหล่งปิโตรเลียมบงกช และเอราวัณ โดยกลุ่มผู้เรียกร้อง อ้างว่า ข้อเสนอนี้จะช่วยสร้างความเป็นธรรม ลดการบิดเบือนราคา และช่วยภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน

Cr.Springnews