ประเทศไทยคว้างานใหญ่ครั้งแรกในเอเชีย จัดประชุมสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ ครั้งที่ 23
ประเทศไทยคว้างานใหญ่ครั้งแรกในเอเชีย จัดประชุมสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ ครั้งที่ 23 หารือแนวทางของเจ้าพนักงานบังคับคดีในการประกันความยุติธรรม

 

 

นายจิรุตถ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า ทีเส็บร่วมกับกรมบังคับคดีและกระทรวงยุติธรรม ประสบความสำเร็จในการดึงงานประชุมคองเกรสนานาชาติของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ ครั้งที่ 23 ภายใต้ชื่อ the 23rd International Congress of UIHJ เข้ามาจัดในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1-4 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในไทยและเอเชีย โดยมีสมาชิกสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศเข้าร่วมกว่า 500 คน จาก 90 ประเทศทั่วโลก คาดจะสามารถสร้างรายได้ให้กับระบบเศรษฐกิจกว่า 42 ล้านบาท

 ทั้งนี้ การที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพงานระดับนานาชาติใหม่ ๆ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการแข่งขันของประเทศและตอกย้ำการเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของการจัดประชุมนานาชาติในระดับภูมิภาคด้วย ซึ่งอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศปัจจุบันขยายตัวถึงระดับกว่า 170,000 ล้านบาท และได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศยอดนิยมอันดับที่ 24 ของโลกและที่หนึ่งในอาเซียนในด้านการจัดประชุมนานาชาติ

 สำหรับงานประชุม UIHJ จะมีขึ้นทุก 3 ปี เพื่อให้ประเทศสมาชิกมาประชุมหารือร่วมกันในประเด็นสำคัญ รวมถึงความท้าทายต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับระบบการบังคับคดีแพ่ง รองรับกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน โดยตลอด 22 ครั้งที่ผ่านมาได้หมุนเวียนไปจัดตามประเทศต่างๆ ทั้งในทวีปยุโรป อเมริกา และแอฟริกา