สงกรานต์นี้ขับขี่ปลอดภัย ไม่มีใครเป็นหนึ่งในสถิติ
สงกรานต์นี้ ขับขี่ปลอดภัย ไม่มีใครเป็นหนึ่งในสถิติ #ร่วมกันลดสถิติอุบัติเหตุ #ดื่มไม่ขับ #กลับบ้านปลอดภัย