ครม.เห็นชอบงบกลางปี 61 วงเงิน 1.5 แสนล้าน
ครม.เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปี 61 วงเงิน 1.5 แสนล้านบาท รวมถึง งบประชารัฐด้วย

 

วันนี้( 13 มี.ค.) พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือ งบกลางปีประจำปี 2561 วงเงิน 150,000 ล้านบาท รวมถึง งบประชารัฐด้วย โดยจะจำแนกตามยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ เช่น การสร้างความแข่งขันกว่า 20,000 ล้านบาท ด้านการแก้ปัญหาความยากจน ลดเหลื่อมล้ำ 76,000 ล้านบาท เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตประชาชน และส่งเสริมเศรษฐกิจพัฒนาศักยภาพชุมชน เป็นต้นขณะเดียวกัน ที่ประชุมยังเห็นชอบในหลักการร่างพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล แต่ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นำไปปรับปรุงก่อน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการคุ้มครองประชาชน ไม่ให้ถูกฉ้อโกง จากการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งปัจจุบัน ยังไม่มีกฎหมายเฉพาะในการควบคุม และจัดเก็บภาษีรายได้ให้รัฐ

 

Cr.Springnews