ม.หอการค้า ชี้ คอร์รัปชั่นไทยยังรุนแรง จี้รัฐเร่งแก้ไข
16 ก.พ.61 – นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์ ทางสถานีโทรทัศน์สปริง นิวส์ ช่อง 19 ถึงกรณีผลการสำรวจดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชั่นไทย หรือ CSI เดือนธันวาคม 2560 อยู่ที่ 52 คะแนน โดยพบว่าสถานการณ์มีความรุนแรงมากขึ้น ว่า  แม้คะแนนดัชนีคอร์รัปชั่นภาพรวมในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา จะดีขึ้นกว่าช่วง 7 ปีแรกที่ทำการสำรวจ แต่หากดูแนวโน้มสถานการณ์ปัจจุบันกลับอยู่ในช่วงขาลง สะท้อนว่าสถานการณ์สถานการณ์คอร์รัปชั่นไทยมีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะปีนี้จะมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานจำนวนมากอาจจะเกิดช่องทางให้เกิดการคอร์รัปชั่นได้ ซึ่งจากการสอบถามผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจกับภาครัฐ พบว่ามีประสบการณ์ต้องจ่ายเงินพิเศษ หรือเงินใต้โต๊ะ เพื่อให้ได้สัญญา มีสัดส่วนสูงขึ้น และห่วงสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น

 นายธนวรรธน์ กล่าวต่อว่า ปัญหาที่จะเกิดขึ้น ประเมินว่าจะรุนแรงในรอบ 3 ปี จากโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐบาล ขณะที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนพยายามหาช่องว่างในการจ่ายใต้โต๊ะได้มากขึ้น นอกจากนี้ ผลสำรวจยังพบว่าในเดือนธ.ค. 2560 เปอร์เซ็นต์การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ หรือ การจ่ายใต้โต๊ะของเอกชนแก่หน่วยงานรัฐ และนักการเมืองเพื่อให้ได้งาน มีทิศทางเพิ่มขึ้นด้วย

 “แม้คะแนนดัชนีคอร์รัปชั่นภาพรวมจะลดลง แต่ยังถือว่าสอบผ่าน แต่เป็นการสอบผ่านเรื่องการสร้างจิตสำนึก การสร้างเครือข่ายการป้องกันและปราบปราม เพราะคะแนนเกิน 50 คะแนน แต่ส่วนที่เป็นปัญหาคอร์รัปชั่นในปัจจุบันและอนาคต กลับลดลง อยู่ที่ 41 – 42 คะแนน ขณะที่แนวทางแก้ปัญหาต้องส่งคนกลางที่มีความเชี่ยวชาญเข้าไปสังเกตการณ์ใน 3 ขั้นตอน หนึ่ง ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง สอง ขั้นตอนการประมูล และสาม ขั้นตอนการรับงาน ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยป้องกันการคอร์รัปชั่นได้มาก”