เทสโก้ โลตัส จุดกระแส “ตรุษจีน กินหมด งดของเหลือ” รณรงค์งดทิ้งอาหารดีช่วงเทศกาล
 

เทสโก้ โลตัส เดินหน้ารณรงค์ลดปริมาณขยะจากอาหารอย่างต่อเนื่อง จุดกระแสลดขยะอาหาร (food waste) ช่วงเทศกาล ตรุษจีน กินหมด งดของเหลือจับมือมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กรมควบคุมมลพิษ และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กระจายความรู้ ชูการบริโภคแบบไม่เหลือทิ้งในช่วงเทศกาล 

 

นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ รองประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า เทสโก้ โลตัสตระหนักถึงความสำคัญในการลดปริมาณขยะจากอาหาร ซึ่งมาจากการทิ้งทั้งที่ยังรับประทานได้ ที่ผ่านมา เทสโก้ โลตัส ได้บริจาคอาหารที่จำหน่ายไม่หมดแต่คุณภาพดี จากไฮเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ได้บริจาคอาหารไปแล้วทั้งสิ้นกว่า 1,100,000 มื้อให้กับมูลนิธิและผู้ยากไร้

 

 

ในช่วงเทศกาลตรุษจีนอันเป็นมงคลสำหรับพี่น้องประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีน จะมีการจับจ่ายโดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหารสดในปริมาณที่มากกว่าปกติ ซึ่งก็เป็นที่มาของการมีอาหารเหลือทิ้งจำนวนมาก จึงได้ร่วมมือกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กรมควบคุมมลพิษ และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จัดงาน ตรุษจีน กินหมด งดของเหลือเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาการทิ้งอาหาร และสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้วยการรับประทานอาหารอย่างคุ้มค่าในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึง เพราะที่ผ่านมายังไม่มีการรณรงค์ในลักษณะนี้ ในขณะที่ในต่างประเทศมีความตื่นตัวในเรื่องนี้อย่างจริงจัง เช่น ในประเทศสิงคโปร์มีการเก็บตัวเลขการทิ้งอาหารในช่วงตรุษจีน พบว่ามีปริมาณขยะจากอาหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ส่วนประเทศจีน พบว่า ร้อยละ 70 ของปริมาณขยะทั้งหมดเป็นขยะอาหาร และถ้าแยกเฉพาะครัวเรือนพบว่าเป็นขยะอาหารถึงร้อยละ  61

 

 

สำหรับประเทศไทย ปีพ.ศ. 2559 กรมควบคุมมลพิษพบว่ามีขยะเกิดขึ้นกว่า 27 ล้านตันต่อวัน จำนวนนี้ส่วนใหญ่เป็นขยะอินทรีย์ที่เกิดจากอุตสาหกรรมอาหารและการกินเหลือทิ้งมากที่สุด ขณะที่กรุงเทพมหานครได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 5 จังหวัดที่มีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นต่อวันมากที่สุด

 

นางสาวสลิลลา กล่าวอีกว่า ความสำเร็จอย่างยั่งยืนของการลดปริมาณขยะจากอาหารนั้น จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาล หากทุกคนให้ความสำคัญกับปัญหาที่ไม่ได้รับการพูดถึงนี้ รวมถึงร่วมมือร่วมใจกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้ ก็จะสามารถช่วยลดปริมาณขยะจากอาหารได้