ปตท.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ CAT-REAC industrial project (มีคลิป)
 

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามใน "พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการชี้ทิศทางและสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีฐานด้านตัวเร่งปฏิกิริยาและวิศวกรรมปฏิกิริยาเคมีสำหรับอุตสาหกรรมไบโอดีเซล อุตสาหกรรมเอทานอล และอุตสาหกรรมที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน" หรือ CAT-REAC industrial project ซึ่งเป็นความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ที พี เค เอทานอล จำกัด

 

 

นางสาวดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทในฐานะรัฐวิสาหกิจและบริษัทพลังงานของชาติ มุ่งมั่นสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ ควบคู่กับการดูแลสังคม สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ดังนั้น สถาบันนวัตกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จึงยินดีให้ความร่วมมือ ส่งเสริม สนับสนุนโครงการนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้ในปัจจุบัน รวมถึงทิศทางการวิจัยด้านตัวเร่งปฏิกิริยาในอนาคต ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไทย

 

 

นอกจากนี้ ปตท.ยังพร้อมให้ความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมในรูปแบบ Open Innovation ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษา ในครั้งนี้ให้บรรลุผลสำเร็จเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็นประเทศแห่งนวัตกรรมอย่างยั่งยืนตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0