คลิปประวัติศาสตร์ ! พระราชกรณียกิจในหลวง “รัชกาลที่ 9”
วันนี้ (12 ต.ค. 60) เฟซบุ๊กสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย  "U.S. Embassy Bangkok" ได้มีการเผยแพร่คลิป พระราชกรณียกิจ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการกระชับสัมพันธไมตรีกับประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อครั้งรัชสมัยของพระองค์ โดยระบุว่า ...

 

"เราอยู่ที่สถานฑูตสหรัฐในประเทศไทยจะจดจำได้เสมอว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ในหัวใจของเขา"