ปีใหม่นี้ความ “คิดถึง” จะถูกถ่ายทอดผ่านเสียงเพลงให้คุณ กลับบ้านปลอดภัย (คลิป)
สสส.-สคอ. เครือข่ายลดอุบัติเหตุ ส่งมอบความห่วงใย รณรงค์ “กลับบ้านปลอดภัย” เทศกาลปีใหม่ 2561  เพราะครอบครัวต้องสูญเสียคนที่รักจากการดื่มแล้วขับ เร่งสร้างความตระหนักขับขี่ปลอดภัย  ด้านผู้สูญเสียวอน “ดื่มไม่ขับ - ไม่ขับเร็ว” ลดอุบัติเหตุ  ลดความสูญเสียช่วงเทศกาล