แกนนำชาวสวนยาง ยัน ผู้ว่า กยท.ควรพิจารณาตัวเอง หลังทำราคายางตก ขีดเส้น 30 วัน แก้ปัญหาตาม 3 ข้อเสนอ
นายสุนทร รักษ์รงค์  นายกสมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้  ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซค์ไทยแลนด์  ทางสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์  และสถานีวิทยุสปริง เรดิโอ เอฟเอ็ม 98.5  เมกกะเฮิร์ท   หลังประชุมหารือร่วมกับนายลักษณ์  วจนานวัช  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และนายธีธัช  สุขสะอาด ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. วานนี้  ว่า ได้ยื่น 3 ข้อเสนอในการปฎิรูปยางพาราทั้งระบบอย่างยั่งยืน  โดยสาระสำคัญคือ ขอให้มีตัวแทนชาวสวนยางชายขอบ มีส่วนร่วมกำกับดูแลยาง  และเสนอกลยุทธ์ ในยุทธศาสตร์ยางพารา ระยะ 20 ปี  ของ กยท.  รวมถึงขอให้มีการปรับระเบียบ กยท. มาตรา49 (5) สามารถนำเงินค่าธรรมเนียมส่งออกยาง ร้อยละไม่เกิน 7 เปอร์เซ็นต์  มาเป็นสวัสดิการให้ชาวสวนยางรายย่อย และผู้กรีดยาง ครัวเรือนละ 3 พันบาท คล้ายกับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของราชการ  โดยข้อเรียกร้องทั้งหมดไม่ได้มีเป้าหมายที่จะขับไล่ผู้ว่า กยท. แต่ ผู้ว่า กยท. หมดความชอบธรรมในการบริหารงาน จึงควรพิจารณาตัวเอง  

 ทั้งนี้  นายกสมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้  ระบุ หากรัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตามข้อเสนอ ภายใน 30 วัน  จะออกมาชุมนุมเคลื่อนไหวที่กระทรวงเกษตรฯหรือที่การยางแห่งประเทศไทย  ส่วนที่ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานประชุมหารือแก้ปัญหาราคายางพารา นั้น  ตนยังไม่ได้รับแจ้งเชิญเข้าร่วมประชุมแต่อย่างใด