"พล.ต.อ.วรพงษ์" ยอมรับผล หลังไม่ผ่านคุณสมบัติหัวหน้าส่วนราชการ เป็น 5 เสือ กกต.
พลตำรวจเอก วรพงษ์  ชิวปรีชา  อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  ให้สัมภาษณ์เปิดใจ  ผ่านรายการเจาะลึกทั่วไทย อินไซค์ไทยแลนด์  ทางสถานีสปริงนิวส์   และสถานีวิทยุสปริง เรดิโอ เอฟเอ็ม 98.5  เมกกะเฮิร์ท   ถึงกรณีไม่ผ่านคุณสมบัติเข้ารับการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.ชุดใหม่  ว่า  ยอมรับในผลที่ออกมา  โดยเชื่อว่าสาเหตุที่ไม่ผ่านเกณฑ์  เนื่องจากการตีความคุณสมบัติในข้อที่ระบุว่า เคยรับราชการไม่ต่ำกว่าอธิบดี  หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่ามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี   ซึ่งตนเข้าใจว่า ตนเองมีคุณสมบัติครบถ้วน  ตามหนังสือเวียนในอดีต ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ กพ.  ที่ระบุตำแหน่งผู้บัญชาการภาคหรือนครบาล ในสายงานตำรวจหรือทหาร เทียบเท่าระดับข้าราชการ ซี 10  หรืออธิบดี  จึงตัดสินใจเข้าสมัคร   อีกทั้งยังมองว่า ภารกิจของ  กกต. คือการปราบปรามการทุจริตการเลือกตั้ง  ซึ่งเรื่องการสืบสวนสอบสวนหาพยานหลักฐานเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด และผู้ที่มีทักษะและความพร้อมมากที่สุดก็น่าจะเป็นตำรวจ  

 ทั้งนี้  อดีตรอง ผบ.ตร  ยังระบุด้วยว่า  หากกรรมการสรรหาตีความในลักษณะนี้  ส่วนของตำรวจและทหารที่จะมีคุณสมบัติตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้นั้น  จะมีเพียงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หรือ ผู้บัญชาการเหล่าทัพคนเดียวเท่านั้น ซึ่งน่าจะเป็นไปได้ยาก