"บิ๊กป้อม" นั่งหัวโต๊ะ ถก 5 โครงการเร่งรัดคลองใสใน 5 ปี
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ร.ต.หญิง พรชนก อ่ำพันธุ์ ผู้ช่วยโฆษกกลาโหมแถลงภายหลังการประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 ที่มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหมเป็นประธาน ว่าวันนี้ที่ประชุมได้มีการหารือเรื่องโครงการพัฒนาคลองแสนแสบสะอาดใสภายใน 2 ปี ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบให้ขยายเวลาเป็น 5 ปี เพื่อการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน และเป็นอีกหนึ่งโครงกรพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวชุมชนคลองแสนแสบ และยังเป็นการพัฒนาเส้นทางการจราจรทางน้ำ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ด้วย โดยแผนพัฒนาที่เร่งรัด 5 โครงการ ประกอบด้วย 1.การก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมที่ริมครองแสนแสบ ช่วงถนนวิทยุ - คลองตัน ซึ่งขณะนี้แผนแล้วเสร็จพร้อมเข้าสู่การประมูลในเดือน พ.ค. 612.โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติม ในพื้นที่เขตห้วยขวาง ขณะนี้ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อวางแผนและออกแบบอยู่ คาดว่าจะเสร็จตามกรอบเวลา 27 พ.ค. 61 3.โครงการบำบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 2 ปัจจุบันเข้าสู่กระบวนการประมูลอยู่ ซึ่งจะใช้เวลาในกระบวณการนี้ 15 เดือน และจะเริ่มก่อสร้างจริงๆในปี 63 4.โครงการสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อรวบรวมระบบน้ำเสียคลองแสนแสบไปสู่ประตูระบายน้ำมีนบุรี - หนองจอก คาดว่าจะแล้วเสร็จในอีก 2 ปีข้างหน้า 5.โครงการสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กคลองแสนแสบ จากบริเวณสะพานผ่านฟ้า - ประสูระบายน้ำคลองตัน ขณะนี้จัดทำแผนเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะเริ่มก่อสร้างโครงการในปี 62นอกจากนี้จะมีแผนขุดลอกคูคลองเพื่อให้พัฒนาระบบคุณภาพน้ำ ซึ่งจะขุดลอก 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 ขุดลอกคลองครุ จากคลองลำเกร็ด - คลองแสนแสบ ความยาว 6,750 เมตร โดยความกว้างจะอยู่ที่ 8 - 10 เมตร ใช่เวลา 90 วัน ระยะที่ 2 ขุดลอกคลองลำเกร็ด จากคลองครุ - คลองบางชัญ ความยาว 4,000 เมตร ความกว้าง 6 - 14 เมตร ใช้เวลา 90 วันเช่นกัน โดยวันนี้ที่ประชุมเห็นชอบแผนดำเนินการทั้งหมด และจะเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. อีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ที่ประชุมจะเริ่มเสนอแผนความร่วมมือจากเอกชน รวมถึงให้ประชาชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตามกฎหมายที่มีอยู่ และให้ทุกคนตระหนักความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน

 

 

 

เครดิต : bangkokbiznews