นิวส์ เน็ตเวิร์ค มัลติมิเดีย จำกัด

333 อาคารเล้าเป้งง้วน ชั้น 18 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 Tel. 02 126 1199 Fax.